Úradná tabuľa ÚJD SR

227/2023

č. rozhodnutia: 227/2023

č. správneho konania: 2483-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.07.2023

dátum právoplatnosti: 09.08.2023

Prílohy:

2483-2023_Rozhodnutie_227_2023_Rozhodnutie_227_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023