Úradná tabuľa ÚJD SR

227/2022

č. rozhodnutia: 227/2022

č. správneho konania: 1929-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 08.08.2022

dátum právoplatnosti: 25.08.2022

Prílohy:

1929-2022_Rozhodnutie_227_2022_R227_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023