Úradná tabuľa ÚJD SR

226/2024

č. rozhodnutia: 226/2024

č. správneho konania: 2163-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.05.2024

Prílohy:

2163-2024_Rozhodnutie_226_2024_Rozhodnutie_226_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024