Úradná tabuľa ÚJD SR

226/2023

č. rozhodnutia: 226/2023

č. správneho konania: 2578-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 17.07.2023

dátum právoplatnosti: 02.08.2023

Prílohy:

2578-2023_Rozhodnutie_226_2023_Rozhodnutie_226_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023