Úradná tabuľa ÚJD SR

226/2022

č. rozhodnutia: 226/2022

č. správneho konania: 2390-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 05.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

2390-2022_Rozhodnutie_226_2022_Rozhodnutie_5912_226_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023