Úradná tabuľa ÚJD SR

225/2024

č. rozhodnutia: 225/2024

č. správneho konania: 2266-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.05.2024

Prílohy:

2266-2024_Rozhodnutie_225_2024_Rozhodnutie_225_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024