Úradná tabuľa ÚJD SR

225/2023

č. rozhodnutia: 225/2023

č. správneho konania: 2659-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.07.2023

dátum právoplatnosti: 14.07.2023

Prílohy:

2659-2023_Rozhodnutie_225_2023_R225 Spk UJD SR 2659-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023