Úradná tabuľa ÚJD SR

225/2022

č. rozhodnutia: 225/2022

č. správneho konania: 2313-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 08.08.2022

dátum právoplatnosti: 25.08.2022

Prílohy:

2313-2022_Rozhodnutie_225_2022_Rozhodnutie_5876_225_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023