Úradná tabuľa ÚJD SR

224/2024

č. rozhodnutia: 224/2024

č. správneho konania: 2178-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.05.2024

Prílohy:

2178-2024_Rozhodnutie_224_2024_Rozhodnutie_224_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024