Úradná tabuľa ÚJD SR

224/2022

č. rozhodnutia: 224/2022

č. správneho konania: 2161-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

2161-2022_Rozhodnutie_224_2022_Rozhodnutie_5872_224_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023