Úradná tabuľa ÚJD SR

223/2024

č. rozhodnutia: 223/2024

č. správneho konania: 2191-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 13.05.2024

dátum právoplatnosti: 22.05.2024

Prílohy:

2191-2024_Rozhodnutie_223_2024_Rozhodnutie_223_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024