Úradná tabuľa ÚJD SR

223/2023

č. rozhodnutia: 223/2023

č. správneho konania: 2621-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.07.2023

dátum právoplatnosti: 29.07.2023

Prílohy:

2621-2023_Rozhodnutie_223_2023_Rozhodnutie_223_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023