Úradná tabuľa ÚJD SR

223/2022

č. rozhodnutia: 223/2022

č. správneho konania: 1934-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1934-2022_Rozhodnutie_223_2022_Rozhodnutie_5853_223_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023