Úradná tabuľa ÚJD SR

222/2024

č. rozhodnutia: 222/2024

č. správneho konania: 1520-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

1520-2024_Rozhodnutie_222_2024_R_222_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024