Úradná tabuľa ÚJD SR

222/2022

č. rozhodnutia: 222/2022

č. správneho konania: 1854-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1854-2022_Rozhodnutie_222_2022_R222_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023