Úradná tabuľa ÚJD SR

221/2024

č. rozhodnutia: 221/2024

č. správneho konania: 1760-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

1760-2024_Rozhodnutie_221_2024_R_221_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024