Úradná tabuľa ÚJD SR

221/2023

č. rozhodnutia: 221/2023

č. správneho konania: 889-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 12.07.2023

dátum právoplatnosti: 02.08.2023

Prílohy:

889-2024_Rozhodnutie_221_2023_R č. 221_2022 ČJP.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024