Úradná tabuľa ÚJD SR

221/2022

č. rozhodnutia: 221/2022

č. správneho konania: 1856-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1856-2022_Rozhodnutie_221_2022_R221_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023