Úradná tabuľa ÚJD SR

220/2024

č. rozhodnutia: 220/2024

č. správneho konania: 1713-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.05.2024

dátum právoplatnosti: 31.05.2024

Prílohy:

1713-2024_Rozhodnutie_220_2024_R_220_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024