Úradná tabuľa ÚJD SR

220/2022

č. rozhodnutia: 220/2022

č. správneho konania: 1852-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1852-2022_Rozhodnutie_220_2022_Rozhodnutie_220_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023