Úradná tabuľa ÚJD SR

22/2024

č. rozhodnutia: 22/2024

č. správneho konania: 1053-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 15.01.2024

dátum právoplatnosti: 01.02.2024

Prílohy:

1053-2024_Rozhodnutie_22_2024_Rozhodnutie_22_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024