Úradná tabuľa ÚJD SR

22/2023

č. rozhodnutia: 22/2023

č. správneho konania: 910-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.01.2023

dátum právoplatnosti: 04.02.2023

Prílohy:

910-2023_Rozhodnutie_22_2023_Rozhodnutie_505_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023