Úradná tabuľa ÚJD SR

219/2024

č. rozhodnutia: 219/2024

č. správneho konania: 1823-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

1823-2024_Rozhodnutie_219_2024_Rozhodnutie_219_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024