Úradná tabuľa ÚJD SR

219/2023

č. rozhodnutia: 219/2023

č. správneho konania: 2230-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 12.07.2023

dátum právoplatnosti: 16.08.2023

Prílohy:

2230-2023_Rozhodnutie_219_2023_219_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023