Úradná tabuľa ÚJD SR

219/2022

č. rozhodnutia: 219/2022

č. správneho konania: 2761-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.08.2022

dátum právoplatnosti: 02.09.2022

Prílohy:

2761-2022_Rozhodnutie_219_2022_Rozhodnutie_219_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023