Úradná tabuľa ÚJD SR

218/2024

č. rozhodnutia: 218/2024

č. správneho konania: 2164-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.05.2024

dátum právoplatnosti: 29.05.2024

Prílohy:

2164-2024_Rozhodnutie_218_2024_Rozhodnutie_218_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024