Úradná tabuľa ÚJD SR

218/2023

č. rozhodnutia: 218/2023

č. správneho konania: 2178-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.07.2023

dátum právoplatnosti: 11.08.2023

Prílohy:

2178-2023_Rozhodnutie_218_2023_R218_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023