Úradná tabuľa ÚJD SR

218/2022

č. rozhodnutia: 218/2022

č. správneho konania: 1855-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1855-2022_Rozhodnutie_218_2022_Rozhodnutie_218_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023