Úradná tabuľa ÚJD SR

217/2024

č. rozhodnutia: 217/2024

č. správneho konania: 1381-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

1381-2024_Rozhodnutie_217_2024_Rozhodnutie č. 217_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024