Úradná tabuľa ÚJD SR

217/2023

č. rozhodnutia: 217/2023

č. správneho konania: 2212-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.07.2023

dátum právoplatnosti: 27.07.2023

Prílohy:

2212-2023_Rozhodnutie_217_2023_Rozhodnutie č. 217_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023