Úradná tabuľa ÚJD SR

217/2022

č. rozhodnutia: 217/2022

č. správneho konania: 1935-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 04.08.2022

dátum právoplatnosti: 22.08.2022

Prílohy:

1935-2022_Rozhodnutie_217_2022_Rozhodnutie_5791_217_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023