Úradná tabuľa ÚJD SR

216/2024

č. rozhodnutia: 216/2024

č. správneho konania: 1380-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

1380-2024_Rozhodnutie_216_2024_Rozhodnutie č. 216_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024