Úradná tabuľa ÚJD SR

216/2023

č. rozhodnutia: 216/2023

č. správneho konania: 2604-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 11.07.2023

dátum právoplatnosti: 28.07.2023

Prílohy:

2604-2023_Rozhodnutie_216_2023_Rozhodnutie_216_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023