Úradná tabuľa ÚJD SR

216/2022

č. rozhodnutia: 216/2022

č. správneho konania: 571-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 01.08.2022

dátum právoplatnosti: 19.08.2022

Prílohy:

571-2024_Rozhodnutie_216_2022_Roz 216_2022 EBO.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024