Úradná tabuľa ÚJD SR

216/2022

č. rozhodnutia: 216/2022

č. správneho konania: 980-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 01.08.2022

dátum právoplatnosti: 19.08.2022

Prílohy:

980-2022_Rozhodnutie_216_2022_Roz 216_2022 EBO.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022