Úradná tabuľa ÚJD SR

215/2024

č. rozhodnutia: 215/2024

č. správneho konania: 48-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

48-2024_Rozhodnutie_215_2024_Rozhodnutie č. 215_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024