Úradná tabuľa ÚJD SR

215/2023

č. rozhodnutia: 215/2023

č. správneho konania: 2490-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.07.2023

dátum právoplatnosti: 26.07.2023

Prílohy:

2490-2023_Rozhodnutie_215_2023_Rozhodnutie_215_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023