Úradná tabuľa ÚJD SR

215/2022

č. rozhodnutia: 215/2022

č. správneho konania: 2026-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 29.07.2022

dátum právoplatnosti: 17.08.2022

Prílohy:

2026-2022_Rozhodnutie_215_2022_R215_2022_GrOt_eR.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023