Úradná tabuľa ÚJD SR

214/2024

č. rozhodnutia: 214/2024

č. správneho konania: 47-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

47-2024_Rozhodnutie_214_2024_Rozhodnutie č. 214_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024