Úradná tabuľa ÚJD SR

214/2022

č. rozhodnutia: 214/2022

č. správneho konania: 2531-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.08.2022

dátum právoplatnosti: 09.09.2022

Prílohy:

2531-2022_Rozhodnutie_214_2022_R214_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023