Úradná tabuľa ÚJD SR

213/2024

č. rozhodnutia: 213/2024

č. správneho konania: 2361-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.05.2024

dátum právoplatnosti: 29.05.2024

Prílohy:

2361-2024_Rozhodnutie_213_2024_Rozhodnutie_213_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024