Úradná tabuľa ÚJD SR

213/2023

č. rozhodnutia: 213/2023

č. správneho konania: 2662-2023

žiadateľ: SAM

dátum vydania: 07.07.2023

dátum právoplatnosti: 27.07.2023

Prílohy:

2662-2023_Rozhodnutie_213_2023_2662-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie _213_2023.pdf

Aktualizácia: 23.08.2023