Úradná tabuľa ÚJD SR

213/2022

č. rozhodnutia: 213/2022

č. správneho konania: 2192-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.08.2022

Prílohy:

2192-2022_Rozhodnutie_213_2022_R 213 Podklady_VV_5695_2022.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022