Úradná tabuľa ÚJD SR

212/2024

č. rozhodnutia: 212/2024

č. správneho konania: 1058-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.05.2024

Prílohy:

1058-2024_Rozhodnutie_212_2024_Rozhodnutie_212_2024.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024