Úradná tabuľa ÚJD SR

212/2023

č. rozhodnutia: 212/2023

č. správneho konania: 2660-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.07.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

2660-2023_Rozhodnutie_212_2023_R 212_2023 UJD SR 2660-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023