Úradná tabuľa ÚJD SR

212/2022

č. rozhodnutia: 212/2022

č. správneho konania: 2023-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.07.2022

dátum právoplatnosti: 13.08.2022

Prílohy:

2023-2022_Rozhodnutie_212_2022_R212_2022_GrOt_eR.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023