Úradná tabuľa ÚJD SR

211/2024

č. rozhodnutia: 211/2024

č. správneho konania: 2235-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.05.2024

Prílohy:

2235-2024_Rozhodnutie_211_2024_Rozhodnutie_211_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024