Úradná tabuľa ÚJD SR

211/2022

č. rozhodnutia: 211/2022

č. správneho konania: 2175-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.07.2022

dátum právoplatnosti: 28.07.2022

Prílohy:

2175-2022_Rozhodnutie_211_2022_Rozh 211-2022(zmena_TVŠZ_ VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023