Úradná tabuľa ÚJD SR

210/2023

č. rozhodnutia: 210/2023

č. správneho konania: 2661-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.07.2023

dátum právoplatnosti: 06.07.2023

Prílohy:

2661-2023_Rozhodnutie_210_2023_R 210_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023