Úradná tabuľa ÚJD SR

210/2022

č. rozhodnutia: 210/2022

č. správneho konania: 2512-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 27.07.2022

dátum právoplatnosti: 17.08.2022

Prílohy:

2512-2022_Rozhodnutie_210_2022_R 210-2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023