Úradná tabuľa ÚJD SR

21/2024

č. rozhodnutia: 21/2024

č. správneho konania: 1052-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 15.01.2024

dátum právoplatnosti: 31.01.2024

Prílohy:

1052-2024_Rozhodnutie_21_2024_Rozhodnutie_21_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024